Därför försvann nordmännen från Grönland

1:39 min

Klimatförändringar spelade en viktig roll när nordiska bönder lämnade västra Grönland omkring år 1400 efter att ha levt där i flera hundra år.

Nordiska bönder bosatte sig på västra Grönland omkring år 1000. Varför de sedan försvann fyra hundra år senare är en arkeologisk gåta med flera olika försök till förklaring.

Maringeologer kan nu slå fast att klimatförändringar spelade en stor roll.

– Bistra vintrar med utbredd havsis var en av de slutgiltiga orsakerna till att de nordiska bosättningarna försvann, säger maringeologen Sofia Ribeiro, knuten till Geocenter i Danmark, som har gjort en detaljerad analys av de lokala klimatförändringarna i fjordlandskapet i västra Grönland.

Havsbottnen i fjordarna har under årtusenden lagrat sediment som ger en detaljerad inblick i klimatförändringarna för dem som kan avläsa spåren. Olika planktonarter som snabbt reagerar på förändrade livsvillkor, utbredning av havsisen, temperaturer och inslag av atlantvatten går att avläsa med häpnadsväckande precision.

Sofia Ribeiro är säker på sin sak: En långsam och långvarig klimatförsämring, med bistrare vintrar, mycket större och kraftigare utbredning av havsisen gjorde villkoren för de boskapsskötande bönderna från Island och Norge omöjliga till slut. 

Det var sturiga nordmän som inte kunde, eller ville, anpassa sig till de hårdare villkoren på det vis som deras inuitiska grannar gjorde.

– Deras oförmåga att anpassa sig till förändringarna, eller kanske till och med att inse att förändringarna var på gång, ledde så småningom till bosättningarnas kollaps.

Vad som slutligen knäckte bosättningarna - digerdöd, frivillig utvandring, konflikter med den inuitiska befolkningen eller svältdöden – vet ingen, men att klimatet satte stopp för handel och jordbrukstillvaron är helt säkert, hävdar Sofia Ribeiro på Geocenter i Danmark.

Referens
Ribeiro, S. et al. Climate variability in West Greenland during the past 1500 years: evidence from a high-resolution marine palynological record from Disko Bay. Boreas, 2011; DOI: 10.1111/j.1502-3885.2011.00216.x