Miljöbrott i SCA Skog

SCA Skog har anmält att någon har tippat 2 till 3 kubikmeter eternitplattor i ett av deras skogsområden vid Käckelbäcksmon i Viksjö, ca 2 mil väster om Härnösand.
Det hela rubriceras som grovt miljöbrott alternativt miljöbrott eftersom eternitplattorna innehåller asbest. Dumpningen ska ha skett mellan den 21:a och 30:e den här månaden. Polisen vet ännu inte vem som har dumpat plattorna.