Kulturminnen hotade om byggherren får välja arkeolog

3:09 min

Enligt ett nytt regeringsförslag ska den som bygger bostäder eller vägar själv få välja vem som ska göra en arkeologisk undersökning av platsen. Förslaget gör många arkeologer oroliga.

--Förslaget innebär att kulturminnen och arkeologiska utgrävningar bara blir ett besvär på vägen mot målet att hålla nere kostnaderna, säger Johan Runer, som just nu jobbar med en utgrävning i Äggelunda i Järfälla utanför Stockholm.

Många arkeologer oroar sig för att hela grunden för arkeologin som den ser ut idag, kommer att raseras.

Vad det handlar om är att regeringen vill öka konkurrensen på det uppdragsarkeologiska området, som det heter. Och det vill man göra genom att låta den som bygger en väg eller ett bostadsområde själv få välja vem som ska göra en arkeologisk undersökning av platsen. I stället för att länsstyrelsen gör en upphandling, som det går till idag, ska den som exploaterar marken också bestämma vem som utför den arkeologiska utgrävningen, när det finns beslut om en sådan. Det låter kanske som en rent teknisk justering av regelverket, men här finns en tydlig inneboende konflikt: byggbranschens jakt på kapade kostnader mot arkeologernas värnande av vetenskaplig kvalitet.

– Man låter helt enkelt ekonomiskt tänkande gå före målet att bevara vårt kulturarv, säger Karin Linder, ordförande i fackförbundet DIK, som organiserar arkeologer.

Hon är, precis som många andra instanser som fått tycka till om förslaget, starkt kritisk.

--Jag tycker det är ett märkligt förslag.  Titta på vilka det är som till exempel bygger vägar i Sverige så är det Trafikverket, och deras uppdrag från oss, från skattebetalarna, är att göra det så billigt som möjligt. Om de då också ska bestämma vem som ska granska området ur ett kulturminnesperspektiv så finns där en uppenbar konflikt.

Några som däremot ser positivt på regeringens förslag är byggföretagen.

– Det är ju byggherren som styr över sin tid och över sina kostnader för ett projekt, och då vill han ju också styra över vem som gör vad, säger Ola Månsson, vd på branschförbundet Sveriges Byggindustrier.

I mitten av juli ska Johan Runer och hans kolleger vara klara med undersökningen i Äggelunda. Men vad som händer sen är han högst osäker på. För om reglerna för arkeologiska undersökningar ändras, som regeringen vill, då försvinner också möjligheterna att som arkeolog göra ett meningsfullt jobb, menar han.

– Går förslaget igenom kommer priserna att dumpas och insamlandet av kunskap försvinner. Istället blir det viktigaste att få bort fornlämningen till så ringa kostnad som möjligt, då är inte jag intresserad av att vara arkeolog längre.

Erik Laqvist

Ett längre reportage om detta kan du höra i Studio Ett i eftermiddag 16.03