Information från Facebook

14 min

Hur lämpligt är det att socialtjänten eller andra myndigheter håller koll på sina klienter via Facebook? Nyligen kom Socialstyelsens etiska råd fram till att "Socialtjänsten kan i sin handläggning använda sig av all tillgänglig information - det gäller även information från Facebook". Hör ordföranden i rådet, Elisabet Svedberg. Hör även professorn i rättsinformatik Cecilia Magnusson Sjöberg, som menar att Facebook är ett oerhört kraftfullt kontrollverktyg och att det måste finnas genomtänkta rutiner. Hör även Helena som kände sig kränkt när hennes handläggare ifrågasatte att hon skrivit på Facebook att hon köpt slalomskidor. 17-timmen