Veckomagasin 2004-08-15

Valars förgänglighet,  Marsbilarnas vinterparkering - och så behöver politikerna  frispråkigare klimatforskare.

Nerbruten val

Valkadaver ligger spridda över oceanernas bottnar, djupt, utan möjlighet för forskarna att ta reda på vilka organismer det är som tillslut återför dem till mull och mineral. Valskelett är fetthaltiga, och har en mycket speciell nerbrytningsfauna omkring sig, det vet man från Stilla havet, men man vet ingenting om vilka arter av renhållare man har i Atlanten. Tjärnö marinbiologiska stations forskare har därför sänkt ett valkadaver i Kosterfjorden för att på 100 meters djup och med en undervattensfarkost följa valskelettets slutliga sönderdelning.Thomas Dahlgren berättar för Malin Avenius.

Nyheter i veckan

- ESA spekulerar kring möjligheten att försätta sina rymdresenärer i en dvala-liknande sömn under den långa resan mot t ex Mars. Ett opiat-liknande preparat har testats på råttor, som hamnade i något som påminner om vinterdvala.  

- Ftalater, mjukgörande ämnen i plast, kan vara en bidragande orsak till allergier och astma hos barn visar en svensk-dansk undersökning, rapporterad från Karlstad universitet.   Damm samlat från barns sovrum med plastmattor visar sig innehålla höga halter ftalater, och barnen visade upp fler symptom som astma, allergier och eksem jämfört med barn där såna mattor inte fanns.

- Dinosauriernas  ojämna tillväxt har klarlagts genom att man kunnat studera ben som faktiskt visar   motsvarigheten till årsringar. Tyrannosaurus Rex växte kolossalt i tonåren, på 4 år ökade de sin vikt  med fyra ton, rapporteras i tidskriften Nature

Terapeutisk kloning tillåts i England

Storbritannien ger nu tillstånd för försök med kloning av mänskligt material för terapeutiskt bruk, alltså framställning av läkemedel och sjukdomsbot - inte klonade människor, klarlägger professor Lars Hamberger i Göteborg, som hoppas att Sverige snart ska följa det brittiska exemplet.

Vinterparkering på Mars?

I tidskriften Science har rapporterats om en av de två Mars-farkosterna som åker runt och provtar på planeten. Det är Spirit som nu avrapporteras - inga sensationella fynd har gjorts, däremot har de bägge mars-bilarna redan med marginal överlevt sin utmätta tid sedan de landade i januari. Hur ska det gå nu när Mars-vintern närmar sig, frågar vi Rymdbolagets direktör Sven Grahn

Webb-tips

Internationella olympiska komittén hemsida ger mer än årets händelse:  http://www.olympic.org/uk/games/index_uk.asp 

Svensk sida: http://www.sok.se/

Klimat för frispråkighet

I måndags invigdes ”Svenskt centrum för klimatpolitisk forskning” - En ny forskningsinstitution, vid SMHI och Linköpings universitet, som ska som ska ta fram mer realistiska åtgärdsförlag för att bromsa växthuseffekten, och lära forskarna att tala klarspråk med politikerna.

Ögon i natten

För människor är alla katter grå på natten, men inte för fjärilen snabelsvärmaren som bara är aktiv på natten. Den kan urskilja färger på natten på ett sätt som man inte har känt till tidigare, så att den kan urskilja olika blommor i mörkret. Eric Warrant berättar om studier han gjort tillsammans med forskaren Almut Kelber, där man tränade fjärilarna att lära sig att olika färger betydde mer mat.

Bin kan också

Kommentar om det nattaktiva biet Megalopta genalis som professor Eric Warrants grupp studerat i Panama, och som de i veckan publicerat resultat om i tidskriften Current Biology.

Lyssnarfrågan

Vinden i en vinterstorm kan orsaka större skada på ett segelfatyg än motsvarande vindstyrka på sommaren. Förklaringen, berättar Tomas Melin - doktorand i aerodynamik på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm - är att den kalla vintervinden träffar båten med mer rörelseenergi, eftersom kall luft är tätare och alltså har större massa än varmare luft.

Pocketbokstips

Vetenskapsradion sommartipsar omt David Bodanis bok: E=mc2 - Historien om världens mest kända ekvation (Månpocket).

Vinnande vetande

Svar på förra veckans fråga: Ett skålpund = 425 g, viktenheten las fast 1665 och sen på nytt 1855, bägge svar godtas. Veckans fråga: Vad kallas den japanska lågbrända keramik som förknippas med staden Kyoto och som också vunnit spridning och uppskattning i väst?