Tretton fall av EHEC rapporterade

Antalet EHEC-smittade i samband med Gothia cup är nu uppe i 13 stycken. (SR Göteborg)

Nio fall är säkra och 4 starkt misstänkta, men det är inte troligt att fler kommer att insjukna i samband med Gothia Cup, det säger smittskyddsläkare Martin Wahl till Västekot.

Dessutom har Smittskyddsinstitutet (SMI) fått in ett misstänkt fall där en deltagare från Tyskland smittats, men där är uppgifterna ännu oklara.

Smittkällan till årets EHEC-insjuknanden i samband med Gothia Cup är inte spårad.

Enligt Linda Krantz, livsmedelsinspektör på Miljöförvaltningen, så har man inte funnit några spår av smittan i dom skolkök som undersökts men man misstänker att smittan funnits i råvaror som levererats till skolköken.

Vanliga symptom på ehec-smitta är svåra magsmärtor och kraftig diarré med blod i avföringen.