Klimatarbete blockeras av nästa ordförandeland

1:36 min

Planerna på att skärpa utsläppsmålen i EU blockeras av det blivande ordförandelandet Polen. Nu växer oron för hur miljöarbetet ska påverkas under det polska ordförandeskapet.

Bara en vecka innan man tar över ordförandeskapet i EU har Polen ensidigt blockerat planer på att skärpa utsläppsmålen i Europa. Sveriges miljöminister Andreas Carlgren är besviken.

– Det är häpnadsväckande och mycket oroande för det fortsatta klimatarbetet, som är en avgörande framtidsfråga, säger Carlgren.

26 av 27 EU-länder var vid ett möte i Luxemburg under tisdagen överens om tuffare mål när det gäller att minska koldioxidutsläppen.

Det tidigare målet, eller snarare delmålet, var en minskning med 20 procent till år 2020, nu ville man öka takten till en 25 procentig minskning.

Sverige och några andra länder ville egentligen gå längre medan Polen, som är starkt beroende av kolkraft, ensamt blockerade förslaget.

Den polske miljöministen Andrzej Kraszewski säger till Financial Times att man måste förstå att förutsättningarna skiljer sig åt i de olika medlemsstaterna.

– Det här handlar om någonting annat, säger Andreas Carlgren, det handlar om att ett enda land, dessutom det som ska ta över stafettpinnen som ordförandeland, blockerar alla andra.

Nästa vecka tar Polen över ordförandeskapet från Ungern och Andreas Carlgren tycker det är olyckligt för miljöarbetet inom EU att man får en sådan här start.

– Europa behöver ta ledningen när det gäller klimatinsatserna och det här är ett mycket dåligt besked inför det arbetet.