Mänskliga rättigheter ska styra vid EU:s gränser

1:43 min

EU:s gränskontrollmyndighet Frontex ska på sikt få utökade resurser, och också tydligare fokus på mänskliga rättigheter.

Torsdag kväll inleds EU:s toppmöte, där migration är ett av två huvudämnen, och inför det har EU:s olika beslutande organ nu kommit överens om ett nytt regelverk för Frontex. EU:s migrationskommissionär Cecilia Malmström:

– På lång sikt innebär det att vi får ett Frontex som är mera operativt, som har bättre tillgång till utrustning och personal, och att medlemsländerna förbinder sig att ställa upp och göra det dom har lovat.

– För vi har sett en tendens att man lovar någonting, och sedan när det ska ske året efter så backar man.

Sedan i vintras har Frontex fått i uppdrag att hjälpa till att kontrollera EU:s yttre gränser, dels i Grekland som har en bristfällig egen gränskontroll mot Turkiet, dels i Medelhavet där tusentals flyktingar har kommit från Nordafrika hittills i år.

Men Frontex har idag få egna resurser, och är beroende av att medlemsländer ställer upp med personal och till exempel båtar för gränsbevakning till sjöss. Men medlemsländerna har ofta inte hållit sina löften om stöd, säger Cecilia Malmström.

Exempelvis 2008 fick Frontex bara tillgång till 12 av 91 utlovade fartyg, och knappt hälften av de flygplan som medlemsländerna hade sagt sig kunna bidra med. Med det nya regelverket kring Frontex ska EU-länderna tvingas att leva upp till sina löften på ett annat sätt, och kanske att Frontex på sikt även får egna resurser i form av till exempel fartyg.

Men Cecilia Malmström poängterar att de nya Frontexreglerna även innebär ett tydligare fokus på mänskliga rättigheter, kopplade till EU:s gränsövervakning.

– Frontex idag hanterar detta korrekt, men dom jobbar ju tillsammans med personal från medlemsländerna.

– Därför vill vi att alla som är med vet vad Genèvekonventionen innebär, vet att man inte får putta tillbaka en båt utan att ha försäkrat sig om att det inte finns någon ombord som vill begära asyl till exempel, säger Cecilia Malmöström.