Människor fortfarande isolerade efter skyfallet

Det finns fortfarande personer i de mellersta delarna av Värmland som är isolerade efter det regnoväder som härjade i mitten av förra veckan.

För en vecka sedan var så många som 200 personer isolerade efter att vägarna till sommarstugor och villor raserats men när nu många av vägarna reparerats har de flesta kunnat ta sig ut.

Det var i mitten av förra veckan som ett häftigt regnoväder drog in över de mellersta delarna av Värmland. I orten Sunnemo utanför Hagfors mättes osannolika 210 mm regn upp på tio timmar.

De största skadorna uppstod på vägnätet, där ett 15-tal läns- och riksvägar var helt eller delvis avstängda dagarna efter skyfallet. Ytterligare ett antal riks-, läns- och mindre vägar hade begränsad framkomlighet.

Vägskadorna kommer enligt Vägverket att ta flera veckor att reparera och kostnaden kommer uppskattningsvis att bli 25-30 miljoner kronor.

Utöver de vägar som Vägverket ansvarar för har ett stort antal privatpersoner drabbats av att vägarna till deras hus och sommarstugor har raserats. Bara i Hagfors kommun finns minst sju privata fastigheter där det som mest kommer att kosta uppemot en miljon kronor att reparera eller bygga ny väg till fastigheten.

En sådan kostnad står inget försäkringsbolag för men där har Hagfors kommun lovat att ansöka om extra pengar från staten för att kunna hjälpa de drabbade, säger kommunalrådet Nils Persson.

Trots den omfattande förödelsen uppstod inte några allvarligare personskador i samband med det häftiga regnovädret. Två personer fördes till sjukhus efter att de kört ner i en ravin.

De materiella skadorna blev dock mycket stora. Många personer fick bilar och traktorer förstörda och därutöver skadades flera fastigheter, när vatten trängde in i källare och blixten slog ut elektroniska apparater.