Geert Wilders frias i hatbrottsmål

Den kontroversielle nederländske politikern Geert Wilders friades på torsdagen på samtliga fem åtalspunkter om verbala hatbrott.

Wilders har stått åtalad i en långdragen rättegång för att i intervjuer och olika webbplatser och i sin film Fitna ha "sått hat" när han jämfört Koranen med Hitlers Mein kampf, och islam med totalitära ideologier som nazism, fascism och kommunism.

Såväl åklagarna som han själv hade yrkat på friande dom.

Åklagarna menade i sin plädering i maj att Wilders uttalanden, även om de kan ha orsakat oro, inte kan anses som kriminella eftersom de har kritiserat islam som religion, inte muslimer som folk.

Wilders har i sin tur försvarat sig med att han var "tvungen att tala ut" eftersom Nederländerna "hotas" av islam.

Rättegången har dragit ut på tiden. I höstas byttes domarna ut, varpå hela rättegången fick göras om under våren.

– Ni frikänns på alla punkter. Domstolen har funnit att era uttalanden är acceptabla inom ramen för den allmänna debatten. Även om de är vulgära och nedvärderande så uppmanar de inte till hat, sade domaren Marcel van Oosten till Wilders enligt AFP.

TT