Inte fritt fram på Facebook trots dom

Att rektorn från Luleå i dag fick rätt mot sin förre arbetsgivare, en gymnasiefriskola, betyder inte att domstolen slår fast en gräns för vad som är lämpligt att publicera på sociala medier.

Även om de utmanande bilderna och sexrelaterade grupperna som rektorn delat med sig av inte bedöms som anmärkningsvärda.

– Bilderna är enligt rätten inte något särskilt att anmärka på och inte heller de grupper som har anknytning till sex, eftersom de inte innehåller någon aktivitet med det innehållet, säger Paula Hogèus som är advokat med inriktning på arbetsrätt och som gått igenom dagens dom.

– Rektorn har varit med i många grupper och det är bara några få som det här gäller.

Hon påpekar att det i det här fallet även till stor del handlade om skolans snabba reaktion efter att uppgifter om rektorns Facebook-sida publicerats i media. Det fanns inte heller någon policy som tydligt slog fast vad rektorn får och inte får göra på internet, och inte heller fick rektorn någon chans att ta bort bilderna.

– Tingsrätten anser att skolan skulle ha uppmanat rektorn att plocka bort bilderna, i stället för att bara uppenbart säga upp honom, säger Paula Hogèus.

Är domen vägledande för framtida liknande fall?

– Jag tror inte det. Men det är en jättespännande fråga och det är inte en enkel fråga. Jag tror att skolan kommer vilja få det här överprövat av Arbetsdomstolen, som kan analysera saken djupare.

Det handlar framför allt om huruvida rektorns sida är att betrakta som en del av det offentliga rummet eller som en del av hans privatliv. Det som står klart är att han har haft mycket kontakter med både elever och personer relaterade till hans roll som rektor via sin Facebooksida.

Vad tror du att Arbetsdomstolen kommer att komma fram till?

– Jag förstår att skolan tycker att det är olämpligt och det är lätt att se att en förälder tycker att det är olämpligt att ha sina barn i en skola där den pedagogiske ledaren framställer sig själv på det här sättet. Men det som är spännande är också att se vem det är som sätter moralen.

– Den här rektorn har varit väldigt uppskattad av både kollegor och elever, och det är viktigt att komma ihåg. Det är möjligt att det här blir orättvist framställt när man bara plockar vissa delar utav den stora helheten, säger Paula Hogèus.