Svårt för nya lärare få jobb

Många nyutexaminerade lärare har svårt att få jobb, trots fortsatt stor lärarbrist i de svenska skolorna.

Orsaken är att skolorna anställer obehöriga lärare, många gånger på fasta tjänster, för att klara verksamheten.

Vissa lediga lärartjänster har idag mellan 100 och 200 sökande.

Metta Fjelkner, ordförande för Lärarnas Riksförbund, säger att det finns risk lärare som inte får jobb byter yrke vilket skulle leda till en ännu större lärarbrist i framtiden.