Katters sociala samspel kartläggs

1:16 min

15 vuxna katter på 15 kvadratmeters boyta: så trångt tillåter lagen att katter får bo idag. Men det kan bli skärpt lagstiftning framöver, efter en studie som just nu genomförs vid Sveriges lantbruksuniversitet i Skara, där man undersöker hur katter mår när de bor trångt.

– Många djurskyddsinspektörer som är ute upptäcker att folk har väldigt många katter på väldigt liten yta till exempel i lägenheter. De uppfyller lagstiftningen men man får en känsla av att de här katternas välfärd inte är den bästa, säger Frida Lundmark, forskningsassistent i kattstudien.

Hundars beteende och välmående har studerats en hel del, men nu är det alltså katternas tur, i detta unika forskningsprojekt som finansieras av jordbruksverket.

De deltagande katternas stressnivå jämförs beroende på om de fått leva tillsammans på 15, 30, eller 60 kvadratmeters yta. Och eftersom katter inte naturligt lever som flockdjur är hypotesen att katter som bor trångt blir mer stressade än de som inte gör det, säger etologen och forskaren Jenny Loberg.

– De upprättar inte någon rangordning, utan de måste hela tiden anpassa sig till de individer de möter, vilket i sig kan vara väldigt påfrestande för en individ. De måste hela tiden ta ställning till den individ de möter: ska jag gå undan, eller kan jag gå i närheten, säger Jenny Loberg.

Läs mer: