Kärvt läge för Arbogas skolor

Inköps- och anställningsstopp gäller fortsatt i höst i Arboga kommun. Det innebär ett pusslande med elever och lärare för att få verksamheten att fungera.

- När det gäller den personella situationen har vi det ganska bra förspänt, säger biträdande skolchefen Rune Engman.

- När det gäller ekonomin har vi fortfarande samma kärva läge som under vårterminen. Arboga kommun har fortsatt anställnings- och inköpsstopp. Det betyder att det är oerhört restriktivt. Det betyder också att varje vakans vi har och varje vikariat vi har så måste vi få en särskild prövning och särskilt tillstånd att återbesätta.

Ett antal tjänster kommer inte att återbesättas nu till hösten. Situationen underlättas av att antalet barn i i förskolan i Arboga fortsätter att minska.

- Sedan följer den minskningen genom förskoleklass, fritidshem och grundskola. Bortåt 2010 fortsätter vi faktiskt tappa 400 barn i grundskolan, säger Rune Engman.

Till höstterminen har därför Tyringe skola lagts ner och Engelbrektsskolan ska avvecklas till 2006. Man hoppas kunna lösa den minskade verksamheten framöver med att obehöriga lärare får gå och genom att behöriga lärare går i pension, men det är inte bara personalen som berörs av den dåliga ekonomin.

Utrustningen försämras av inköpsstoppet, säger Rune Engman:

- På lång sikt blir det allt mer arbetssamt. Vi har tidigare också för egen del haft kortare inköpsstopp, och om man år efter år har inköpsstopp så betyder det att grundutrustningen försämras. Så att det är angeläget för oss att Arboga och vi kommer in i en ekonomi i balans så fort som möjligt.