Svårt rekrytera skånska deltidsbrandmän

SKÅNE. Varannan deltidsbrandstation i Skåne har rekryteringsproblem och det påverkar beredskapen.

Det blir allt svårare för de mindre orterna i Skåne att rekrytera deltidsbrandmän.

Enligt en rapport som Räddningsverket gjort upplever nästan varannan deltidsbrandstation i Skåne att de har problem med rekryteringen.

Av de kommuner som upplevde problem med att få tag på deltidsbrandmän var det sex orter som i undersökningen svarade att detta problem påverkade beredskapen. De kommunerna var Burlöv, Bjuv, Lomma, Simrishamn, Ystad, Tomelilla och Svedala.

En förklaring till svårigheten att rekrytera deltidsbrandmän kan vara att allt färre personer arbetar på de mindre orterna och att företagen ogärna släpper iväg personal till uppdraget som deltidsbrandman, säger Klas Helge som är handläggare på tillsynsavdelningen på Räddningsverket.

Och en deltidsbrandman måste helst både bo och arbeta i närheten av brandstationen för att kunna rycka ut vid en eventuell brand.