"Förbjud vresrosor för plantering"

1:02 min

Vresrosen, som varit väldigt vanlig vid parkeringsplatser, skolgårdar och i trädgårdar, kan komma att förbjudas. Orsaken är att den växer så bra att den tränger undan annan växtlighet, framför allt längs med stränder.

Mora Aronsson, på Artdatabanken vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, och sakkunnig åt Naturvårdssverket och Eu-kommissionen, vill att nyplanteringen av vresrosor och några andra spridningsbenägna trädgårdsväxter ska stoppas.

– Vresros har blivit ett stort problem framförallt i våra kustområden och bland sanddyner. Den är otroligt svår att bli av med eftersom den har ett otroligt rotsystem, förklarar Mora Aronsson.

Problemet med de här arterna är att de helt enkelt växer för bra. De bildar täta bestånd, tränger ut andra arter, och minskar den biologiska mångfalden.

Förutom vresrosor är det bland annat lupiner, jättebalsaminer och jättebjörnloka som hotar att ta över i ömtålig natur.

– Av 8 000 odlade arter, så är det ungefär tio som det är väldiga problem med.

Tycker du att man bör förbjuda odling av de här tio i trädgårdar?

– Ja, aboslut arter som vresros och jättebalsamin, för när man vill göra sig av med dem kostar det pengar, säger Mora Aronsson vid Artdatabanken vid SLU.

Ulla de Verdier
ulla.deverdier@sr.se

Läs mer: