Fler jobb viktigast i höstbudgeten

Kampen mot arbetslösheten kommer att vara den högst prioriterade frågan för regeringen och vänsterpartiet när förhandlingarna om höstbudgeten sätter igång på allvar inom kort.

Vallöften om höjda barnbidrag och höjda tak i föräldraförsäkringen kan komma att skjutas fram till år 2006.

Viktigast är att få upp sysselsättningen, enligt Sven-Erik Österberg, socialdemokratisk ordförande i riksdagens finansutskott.

– Vi har en alldeles för hög arbetslöshet helt enkelt. Det måste vi väga in i budgetarbetet och se om vi kan stimulera arbetsmarknaden och få ut fler människor i arbetet via statsbudgeten, säger han.

Det handlar om mer pengar till kommuner och landsting och riktade satsningar som anställningsstöd till privata företag och fler utbildningsplatser.

Arbetslösheten prioriteras
Årets höstbudget blir speciell. Samarbetet mellan regeringen, vänsterpartiet och miljöpartiet är under utvärdering. Det är också nu som flera vallöften ska infrias.

Höjda barnbidrag och höjda tak i sjuk- och föräldraförsäkringen, så att också de som tjänar mer får 80 procent av sin egentliga inkomst i ersättning, är också prioriterade i höstens budgetförhandlingar.

Sannolikt skjuts de utlovade och redan försenade höjningarna fram till slutet av mandatperioden år 2006, säger Sven-Erik Österberg.

– De ska vi också genomföra under mandatperioden och det ligger på utgiftssidan. Men sysselsättningen är det som måste liga först i det här läget, säger han.

Vänsterpartiet är överens med socialdemokraterna om att arbetslösheten är prioriterad och att vallöftena skjuts fram, säger partiledaren Lars Ohly.

– Vi har också gått till val på att höja taken i sjuk- och föräldraförsäkringarna och att höja barnbidragen. Utrymmet för den typen av reformer är begränsat under 2005 om vi gör prioriteringen att satsa på fler jobb, säger Lars Ohly.

Inkomstskatten konfliktfråga
Den stora konfliktfrågan mellan regeringen och vänsterpartiet blir sänkningen av inkomstskatten. Regeringen har lovat att kompensera de avgifter som togs ut till pensionssystemet.

Sven-Erik Österberg tror nu att det blir en stegvis skattesänkning under nästa år och 2006. Men här väntar motstånd från vänsterpartiet.

– Jag tror att skattefrågan kan bli svår att nå en överenskommelse kring. Om socialdemokraterna och miljöpartiet driver en skattepolitik som ökar orättvisorna blir det väldigt svårt för vänsterpartiet att vara med, säger Lars Ohly.

Miljöpartiet ställer krav
Samtidigt som miljöpartiet och regeringen försöker knyta närmare band passar miljöpartiet på att ställa krav i budgetförhandlingarna som kan få betydelse för lyckosamt det fortsatta samarbetet blir.

Miljöpartiet prioriterar en satsning på småföretagarna och bättre studievillkor för personer över 40 år som ska läsa på högskola.

En knäckfråga är den gröna skatteväxlingen. Miljöpartiet vill att miljöstörande trafik ska kosta, men språkröret Maria Wetterstrand är försiktig i kommentarerna kring höjd bensinskatt och höjd fordonskatt.

– Det behövs göras saker när det gäller trafiken. Exakt vad vill jag inte gå in på nu, säger Maria Wetterstrand.

Är fordonsskatt en av de parametrar ni arbetar med?

– Det har ju diskuterats att man ska ha en koldioxidrelaterad fordonsskatt exempelvis, säger miljöpartiets språkrör Maria Wetterstrand.

Cecilia Roos
cecilia.roos@sr.se