Volvo fick busslast med arbetslösa ingenjörer

1:35 min

Men idag kom ett femtiotal ingenjörer med buss från Södertälje till Volvo Torslanda för att söka jobb, inom ett projekt som kallas Nationell matchning.

Målet för projektet är att tillvarata kompetens hos nyanlända akademiker. Det råder brist på ingenjörer inom bilindustrun, samtidigt kan utbildade ingenjörer som flyttat till Sverige ha svårt att få jobb.

En av dem som besökte Volvo Torslanda idag var Parisa Mir som kom från Iran för ett och ett halvt år sedan. Hon har sökt jobb i åtta månader utan framgång. Hon kanske inte riktigt tror att resan kommer att leda till jobb, men hoppas ändå.

– Jag hoppas men jag är inte säker på om jag får något jobb. 

Men om du skulle få det, flyttar du till Göteborg då? 

– Ja, det viktigaste för mig är att få jobb i Sverige. 

Svenska företag borde tänka lite annorlunda när de söker arbetskraft menar Soledad Grafeuille, projektledare för Nationell Matchning, som arbetsförmedlingen i Södertälje driver tillsammans med Södertälje kommun.  

– Företagen måste våga chansa lite och våga se den här kompetensen. Titta lite utanför Chalmers och KTH och våga testa och träffa personen, säger hon.  

– Behövs sedan komplettering av något slag är Arbetsförmedlingen med på den här resan, säger Soledad Grafeuille.  

På Volvo PV, som behöver anställa omkring tusen ingenjörer den närmsta två åren, ser man dagens besök från Södertälje som en möjlighet att få arbetskraft och större mångfald. 

Maria Grävare Molin är personalchef för personalchef för produktutvecklingsavdelningen på Volvo PV.  

– Hoppet är stort att de flesta ska kunna få jobb men vi vet att vi inte har full koll på vad de har på sina CV. Hela syftet med dagens är events är att se om de möter den kravprofil vi ställt, säger hon.