JO väntas kritisera romavvisningar

I dag kommer Justitieombudsmannen, JO, med sin utredning om Stockholmspolisens avvisningar av tiggare och gatumusiker, de flesta romer från Rumänien och Bulgarien. De hade avvisats trots att tiggeri inte är olagligt och trots att de som EU-medborgare har rätt att vara här i tre månader.

JO inledde sin granskning efter en serie reportage i Ekot. Det mesta tyder på att Stockholmspolisen kommer att få kritik.

Justitieombudsman Hans Gunnar Axberger inledde själv i höstas utredningen om Stockholmspolisens avvisningar av tiggare och gatumusiker. Det innebär att det är ett så kallat initiativärende, vilket är ovanligt. I de allra flesta ärendena ligger det en JO-anmälan bakom.

Det var alltså något som JO själv tyckte var viktigt att utreda och något som JO tyckt verkat vara fel.

– Vi tyckte att den rapportering som fanns ställde ett antal frågor hos oss om tillämpning av den här lagstiftiningen och det gäller ju grundläggande rättssäkerhetsfrågor hos de här berörda personerna. Det är en ganska ingripnade åtgärd att bli avvisad och vi såg anledning att titta lite närmarre på det, sade handläggare Jens Västberg vid JO i ett reportage i mars.

Ekots granskning visar att Stockholmspolisen avvisade 45 personer under förra året för att de tiggt eller spelat musik på gatan, de flesta romer från Rumänien och Bulgarien. Som skäl för avvisningarna har polisen hänvisat till utlänningslagen och en proposition från 1954 där de tagit fasta på termen dagdriveri. 

Så här förklarade polisintendent Ingemo Melin Ohlsson dagdriveri:
– Det är när man inte arbetar utan man vill få in pengar på ett annat sätt.

På frågan om detta är relevant i dagsläget, svarar hon:
– Det är relevant på så vis att lagstifningen inte ändrats.

Tiggeri och gatumusik är inget brott i Sverige och EU-medborgare har rätt att vara här i tre månader utan krav på försörjning. JO har bland annat utrett om det går att stödja sig på de 57 år gamla förarbetena.

Några som har gjort andra tolkningar av lagrummet än Stockholmspolisen är Rikspolisstyrelsen, Polismyndigheterna i Malmö och Göteborg och Migrationsverket. Och det mesta tyder på att Stockholmspolisen kommer att få kritik av JO för avvisningarna.