Avgörande studie visar att mammografi räddar liv

1:45 min

Idag publiceras de slutgiltiga resultaten från den största studien som gjorts om mammografiscreening, alltså bröströntgen för att upptäcka cancer. Fler än 130 000 svenska kvinnor har ingått i studien, som sträckt sig över nästan 30 år. Och enligt forskarna bekräftar resultaten slutgiltigt att mammografi kraftigt minskar dödligheten i bröstcancer.

Mammografiscreening, det vill säga återkommande undersökning av brösten med hjälp av röntgen, erbjuds sedan 1997 till alla kvinnor över 40 år i Sverige.

Flera studier har tidigare visat att mammografi kan sänka dödligheten i bröstcancer, men studien som publiceras idag är den mest omfattande och längsta undersökningen som gjorts i ämnet.

Fler än 130 000 kvinnor i Dalarnas och Östergötlands län har ingått i studien som sträcker sig över 29 år.

Kvinnorna som erbjöds mammografi hade 30 procents lägre risk att dö i bröstcancer. Och den minskade dödligheten gällde även lång tid efter att sista undersökningen gjorts, säger Fredrik Wärnberg, bröstcanceransvarig kirurg på Akademiska sjukhuset i Uppsala,

– Det är en väldigt lång uppföljningstid och att det håller i sig i så pass lång tid som trettio år, det är jättebra att veta.

Vissa utländska studier har ifrågasatt effektiviteten av mammografiscreening. Det handlar främst om ökad risk för felaktiga cancerdiagnoser, och att undersökningarna i sig kan medföra en liten risk.

Men Laszlo Tabar, professor i radiologi, som har arbetat med studien i mer än 30 år, menar att fördelarna är långt större än nackdelarna.

– Det här lägger sista kortet på bordet, det finns ingen tvekan. Beslutet om landsomfattande undersökning var mycket, mycket bra, säger László Tabár professor i radiologi på Uppsala universitet.

Referens:
Tabár L. et. al. Swedish Two-County Trial: Impact of Mammographic Screening on Breast Cancer Mortality during 3 Decades. Radiology 2011