Fastighetspriser

Fler fastighetsmäklare varnas

1:56 min

Antalet fastighetsmäklare som varnas av Fastigetsmäklarnämnden har ökat kraftigt i år. 45 procent fler har varnats under första halvåret i år jämfört med samma period i fjol. Hittills i år har Fastighetsmäklarnämnden varnat 48 mäklare för att ha brutit mot god mäklarsed. Många varnas för att man annonserat ut bostäder till lockpriser.

– Det vanligaste med lockpriser är att man ligger en bit under marknadsnivåerna. Det kan vara 10, 20 ibland 40 procent lägre. Det är en tradition som funnits länge att man har utpriser som är lägre än bedömda slutpriser, säger Eddy Löjdkvist, mäklare i Stockholm.

Hittills i år har Fastighetsmäklarnämnden varnat 48 mäklare för att ha brutit mot god mäklarsed. Jämfört med samma period förra året är det en ökning med 45 procent. Ökningen beror framför allt på att Fastighetsmäklarnämnden hårdare än tidigare granskar lockpriser. Mäklare försöker locka spekulanter genom att annonsera ut en bostad under marknadsvärdet. Anna-Lena Järvstrand är chef för Fastighetsmäklarnämnden:

– Jag tycker att det är jätteallvarligt därför att det är väldigt nonchalant mot konsumenterna. De blir vilseledda. Alla i Stockholm vet att det  finns lockpriser, men ändå finns det hopp. Så luras man att gå på visningar och luras att påbörja budgivningar som man sen inte kommer att kunna fullfölja därför att de åker iväg till summor som man absolut inte har råd med, säger hon. Fastighetsmäklarnämnden som är den myndighet som har tillsyn över landets 6.600 fastighetsmäklare begär numera in mer material från de mäklare som granskas och en utredning tar i dag mellan sex och tolv månader.

Men det ökade arbetet verkar alltså ha gett resultat. Även i branschen diskuteras problemet med lockpriser och fastighetsmäklarna själva uppskattar den ökade kontrollen.

– Jag tycker på sätt och vis att det är ganska skönt. Det skulle vara mycket skönare för oss att göra en korrekt bedömning från början av vad marknadsvärdet är och sen gå ut och marknadsföra för det den ska säljas för, säger Eddy Löjdkvist.