Lainiovuoma vill ha kvar Jörgen Bohlin

Låt bli att sparka SSR:s förbundsjurist Jörgen Bohlin. Det kravet ställer Lainiovuoma sameby i en skrivelse till SSR. Enligt Lainiovuoma sameby så kommer behovet av juridisk hjälp för samebyar även i fortsättningen att vara stort. Därför förstår de inte varför SSR:s styrelse valt att sparka förbundsjuristen Jörgen Bohlin.

SSR har tidigare beslutat om en omorganisation av förbundet. Och det är mot bakgrund av det som styrelsen sagt upp förbundsjuristen Jörgen Bohlin. Han slutar den sista augusti. Men nu vill alltså Lainiovuoma sameby att förbundsjuristtjänsten ska finnas kvar. Samebyn hävdar att förbundsjuristtjänsten är den viktigaste tjänsten för SSR. Och att Jörgen Bohlin med sin 30 åriga erfarenhet inom SSR är en stor tillgång för förbundet och dess medlemmar.
Risk för medlemsflykt
Lainiovuoma sameby befarar också att om juristtjänsten försvinner så försvagas SSR:s ställning och respekt i olika sammanhang och att det på sikt kan leda till medlemsflykt. Per Gustav Idivuoma är ordförande för SSR och som varit med om att verkställa beslutet om att sparka Jörgen Bohlin. 
 - Primärt så handlar det om ekonomi samt en omorganisering av hela SSR. Det är ju utifrån landsmötesbeslut som samebyarna själva har tagit vad gäller vision 2000. Vi inom styrelsen är skyldiga att följa det som landsmötet har beslutat. Utifrån det här perspektiv så är det den här lösningen som styrelsen har funnit som den bästa , säger Per Gustav Idivuoma 

Lainiovuoma sameby är din egen sameby och som medlem där hur ställer du dig till kravet i brevet?
 -  Vad det handlar om är hur vi i fortsättningen ska hantera frågan. Men jag som enskild medlem i samebyn har fullt förtroende för den styrelsen som agerar i samebyns namn så jag har ingen anledning att ifrågasätta deras brev, säger Per-Gustav Idivuoma.