JO kritiserar Stockholmspolisen för avvisningar

4:45 min

Justitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Stockholmspolisen för avvisningarna av tiggare och gatumusiker, de flesta romer från Rumänien och Bulgarien.

Enligt JO Hans-Gunnar Axberger saknar Stockholmspolisens agerande stöd i utlänningslagen. Tiggeri och gatumusik är inte brottsligt och därmed inte skäl för avvisning.

– Jag har granskat om de här avvisningsbelsuten hade tillräcklig laglig grund och kommit fram till att det hade de inte. De var alltså olagliga, därför måste det bli allvarlig kritik, säger Hans Gunnar Axberger.

JO inledde sin utredning i höstas efter Ekots granskning av Stockholmspolisens avvisningar av tiggare och gatumusiker.

JO har gått igenom ett ärende, där 26 personer avvisades med buss samma dag som de greps i en lägenhet.

En av JO:s slutsatser är att det inte är lagligt att avvisa någon från Sverige för att de tigger eller spela musik på gatan. Det måste till en brottslig handling.

Och att som Stockholmpolisen hänvisa till 57 år gamla förarbeten och termer som dagdriveri är fel, säger Hans Gunnar Axberger.

– Man har en lagstiftning som redan i sin lydelse har formuleringar som ter sig ålderomdliga. Då är inte lagförarbeten som är 60 år gamla särskilt mycket att hålla sig till. De måste tolkas med försiktighet när det är fråga om så långtgående ingripanden i enskildas rättighter, som det är frågan om här. Det har polisen helt enkelt inte gjort. Mitt intryck är att den juridiska analysen har gått för fort och att prövningen har blivit tämligen summarisk, säger Hans Gunnar Axberger. 

Daniel Värjö