SOM-undersökning

OK med korruption i vissa fall

Svenska folket tycker att det är mer acceptabelt om en företagare ägnar sig åt korruption än om en offentliganställd tjänsteman eller politiker gör det. Det visar den del från den senaste SOM-rapporten från Göteborgs universitet som handlar om svenska folkets syn på korruption. Den undersökningen presenterades idag.

Statsvetareprofessorn Henric Oscarsson vill ta reda mer om exempelvis om svenskarna ställer lägre krav på en privatanställd läkare än en offentliganställd.

– Det är ju politisitk kontroversiellt i debatten hur mycket privata aktörer vi ska ha inom skola, vård och omsorg. Där har vi under de senaste tio åren fått in väldigt många nya aktörer, säger professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet Henrik Oscarsson.

--Vi kan då konstatera att det kan bli problem om svenska folket har olika bedömningar av vad som är OK respektive inte OK vad gäller privata respektiva offentliganställda aktörer.

--En ökad privatisering kan då föra med sig att risken att korruptionen breder ut sig ökar.

I undersökningen som Henrik Oscarsson gjort tillsammans med Monika Bauhr kan man också statistiskt belägga att göteborgna påverkats av avslöjandena om mutskandalen i Göteborg.

Göteborgare tror att korruptionen är mer utbredd än vad andra svenskar gör och i högre utsträckning tycker göteborgare att det är okej med vissa typer av korrupta beteenden exempelvis vid kommunal upphandlingar eller att låta folk gå före i vårdköer.

Och det är inte förvånande tycker Henrik Oscarsson

– Det är så som man inbillar sig att det är när korruptionen sätter klorna i ett land.

Vi börjar onda cirklar: först växer sig uppfattningen sig allt starkare att korruptionen är utbredd. Det förändrar våra normer och värderingar om vad som är OK eller inte och så börjar den onda spiralen.

Anna Olofsson
anna.olofsson@sverigesradio.se