Åderförkalkade kan behöva äta mer mediciner

1:34 min

Människor med åderförkalkning bör få mer mediciner. Det menar europeiska hjärtläkare och experter på åderförkalkning, som just nu håller en stor internationell kongress i Göteborg.

Olof Wiklund, professor emeritus i invärtesmedicin vid Sahlgrenska Akademien i Göteborg, är kritisk till de vaga riktlinjer som hittills funnits i Sverige.

– Jag tycker att Socialstyrelsens riktlinjer kring hjärtkärlsjukdom inte tar upp det här tillräckligt mycket, säger han.

Högre doser och kraftfullare läkemedel rekommenderas nu av de europeiska hjärtläkarna. Det som framförallt berörs är de med högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdom, stroke eller åderförkalkning i benen, så kallad fönstertittarsjuka.

De kan behöva statiner som minskar kolesterolhalten i blodet, och som gör att färre dör i hjärtinfarkt. Även de med ärtfliga blodfettrubbningar, så kallade familjär hyperkolesterolemi, bör medicineras mer. Så många som en av 200 i Sverige beräknas vara bärare av den sjukdomen.

– Väldigt få av dem är behandlade, och i allmänhet hittar vi dem när de får en hjärtinfarkt. Och där kan vi idag bota dem så att de slipper den ökade risken för hjärtinfarkt om de kommer i behandling i tid.

Det handlar då om att följa upp hela släkten, för att behandla dem. Hälsoekonomiska studier visar att det skulle vara ekonomiskt lönsamt eftersom den här gruppen har en upp till tio gånger högre risk att drabbas av hjärtinfarkt, ofta som unga.

Men hur mycket har läkemedelsindustrin försökt påverka budskapet att äta mer mediciner?

- Ja, det är klart att läkemedelsindustrin har intressen, därför försöker vi vara strikt vetenskapliga i utvärderingen av de studier som finns, för de här rekommendationerna, säger professor emeritus Olov Wiklund vid Sahlgrenska Akademien.