Sveriges statsskuld riskerar att bli för liten

2:28 min

Samtidigt som många Euro-länder brottas med stora statsskulder kan Sverige råka ut för det omvända problemet; att statsskulden blir för liten. Det kan i sin tur försvåra Riksbankens arbete, eller ge oönskade konsekvenser om Sverige plötsligt skulle behöva låna mer pengar.

Olof Manner som är chef för skandinaviska ränteprodukter på banken RBS i Stockholm berättar att statsskulden är viktig för marknaden.

– Jag tycker att det är bra att man har sunda statsfinanser, och har man för stor statsskuld ska man amortera av på den. Men måste tänka över konsekvenserna av en amorteringspolitik utifrån ett marknadsperspektiv. Bryr man sig inte om marknaden så kan man amortera bort hela statsskulden, säger Manner.

Sveriges ekonomi går starkt nu och det gör att Riksgälden inte behöver ge ut lika många statsobligationer för att låna pengar till staten. Dessutom har statliga bolag sålts och pengarna använts till att amortera ner statsskulden.

Men nu varnar bedömare på finansmarknaden för problem om statsobligationerna blir för få: det kan skrämma bort investerare, och räntan på obligationerna kan bli för låg när efterfrågan är större än utbudet. Något som kan försvåra Riksbankens arbete anser SEB:s chefsekonom Robert Bergqvist.

– För att de ska kunna bedriva en penningpolitik så krävs en väl fungerande marknad och blir det en för liten statsskuld så kan marknadens funktionssätt påverkas och då blir det svårare för Riksbanken, säger Bergqvist.

Robert Bergqvist anser att dagens nivå på statsskulden på ungefär en tredjedel av BNP är lagom. Pengar som blir över borde i stället investeras.

– Framförallt för industrin, det kan vara kommunikationer som järnvägar och vägar, det vill säga saker som minskar vår geografiska nackdel att finnas i de yttre delarna av Europa, säger Bergqvist.

Frågan om statsskuldens framtida utveckling diskuteras inte bara på finansmarknaden, regeringen har också bett Riksgälden att ta fram strategier för en lägre statsskuld.

Det är inte bara regeringens politik som påverkar, för Sveriges goda ekonomi har också lockat hit nya investerare berättar Olof Manner.

– Aktörer som vi inte sett förut på den här marknaden, som kanske har legat med statspapper utfärdade av länder som har fått sina kreditbetyg sänkta, säger Manner.