Inget stopp för lockpriser i nya lagen

2:08 min

Det blir inte någon reglering mot lockpriser i den nya fastighetsmäklarlag som träder i kraft på fredag, trots att en utredning har föreslagit det. Lockpriser blir allt vanligare och fler mäklare varnas för att ha brutit mot god mäklarsed.

Det priset som fastigheten till sist säljs för kan vara betydligt högre än det utsatta priset i annonsen. I många fall misstänks priset, som har satts från början, vara ett orealistiskt lockpris.

– Du får räkna med 10-30 procent eller mer över det pris som säljaren egentligen ville ha, säger Calle Håkansson, som är en luttrad spekulant. Det är tråkigt. Jag tycker inte att man ska gå ut med någonting som inte är vad man är beredd att sälja för.

I tio år har Calle Håkansson varit på jakt på lägenhetsmarknaden. Så kallade lockpriser är något han räknar med. Detta kommer inte förändras när den nya fastighetsmäklarlagen träder i kraft.

Lagen innehåller inte någon reglering mot lockpriser, trots att utredningen som låg till grund för lagförslaget föreslog det.

Konsumentverket är en av de remissinstanser som välkomnade reglering mot lockpriser, och sen fick nöja sig utan.

– Ofta är köp och försäljning av fastigheter kanske de största ekonomiska transaktioner man gör under hela livet, så därför krävs ett högt konsumentskydd, säger Gunnar Larsson, Konsumentverkets generaldirektör. Det är därför som vi gärna hade velat se någon form av lösning på det här med lockpriser

Så varför skrevs inte ett krav på att mäklarna ska meddela ett bedömt marknadsvärde in i lagen? Gustav Gellerbrandt, politisk sakkunnig på justitiedepartementet berättar att det främsta skälet var att det är för svårt för mäklarna att göra en korrekt bedömning eftersom priserna på fastigheter varierar kraftigt.

Henrik Rundgren, mäklare på Notar, håller med om att det är svårt att bedöma marknadsvärdet.

– Det är oerhört svårt att pricka in priset inom 20 procent. Det kommer alltid vara affärer som skiljer sig positivt och negativt.

Men en del förändringar blir det med den nya mäklarlagen. Dels blir det tillåtet för mäklare att ta sig an sidouppdrag, som att organisera städ och flytthjälp eller ordna försäkring.

Dels måste mäklare nu föra journal över alla bud som lämnas på en fastighet och sen överlämna listan till säljare och köpare. Det ökar konsumentskyddet enligt Gunnar Larsson.

– Det är klart att all dokumentation skapar trygghet hos konsumenterna, säger Gunnar Larsson, Konsumentverkets generaldirektör.