Myten om Marathonloppet

Torsdag 19 augusti 13.20

Marathonloppet är de olympiska spelens häjdpunkt. Men vad var egentligen bakgrunden till dagens Marathonlopp?

I veckorna är det också 90 år sedan första världskriget bröt ut. Den gängse bilden av krigsutbrottet är massornas stora entusiasm, men vi frågar oss om detta verkligen var fallet.

Idrottshistorikern Björn Sandahl berättar om myterna och missuppfattningarna kring var den första marathonlöparen egentligen sprang och hur det kom sig att marathonloppet blev en olympisk gren. Samtida historiker menar att löparne från Marathon egentligen sprang till Sparta, en sträcka på omkring 24 mil (!), medan mer sentida historiker förlägger loppet mellan Marathon och Athen. Vi reder ut förvirringen... Dessutom besöker programmet den gamla löparstadion i Athen, där det första marathonloppet gick av stapeln.