Måndag 4 juli kl 19.00

Fredrik Reinfeldts tal i Almedalen 2011

26 min

De stora framtidsfrågorna var i fokus – inte minst att jordens befolkning växer allt snabbare – när Moderaternas ledare Fredrik Reinfeldt höll tal i Almedalen på Gotland i kväll.

Inför nästan 4 000 åhörare i kvällssolen i Almedalen talade Fredrik Reinfeldt om de utmaningar som väntar när människorna på jorden passerar sju miljarder och i snabb takt går mot nio miljarder.

Samtidigt föds allt färre barn medan de äldre blir allt fler, ett resultat av att frihet och demokrati sprider sig över världen men också ställer stora krav på mänskligheten, enligt Fredrik Reinfeldt.

År 2050 förväntas två miljarder människor vara över 60 år.

– Kan ni se dem framför er? Två miljarder. Det kommer att bli drag i PRO och SPF här framöver, sa Fredrik Reinfeldt.

Den här utvecklingen får Fredrik Reinfeldt att bland annat dra slutsatsen att Europa och USA måste ställa om. Fler jobb och ökad tillväxt, men en hållbar sådan, och en välfärd som klarar att en allt större del av befolkningen kommer att leva kanske 30 eller 40 år efter nuvarande pensionsålder.

Men alarmerande eller inte, de skarpa politiska förslagen dröjer. Åtminstone till nästa val. Först ska regeringens framtidskommission ta sig an de här frågorna.

– Det är en helt ny tid som mänskligheten går in i. Den kommer att kunna ses från första parkett här i Sverige, sa Fredrik Reinfeldt.

Hör resten (hela talet) här: