Jan Björklunds tal i Almedalen 2011

Här kan du lyssna på Folkpartiets tal i Almedalen i efterhand. Du kan också ladda ner det som poddfil.

– Även människorna i arabvärlden har rätt till frihet, sade Folkpartiets Jan Björklund när han inledde sitt tal.

Han påminde också om att det är tio år sedan kravallerna i Göteborg och om hur globaliseringen har gynnat människor i hela världen.

– Det är dags för vänstern att erkänna att de hade fel, sade Björklund.

Han fortsatte med att gå till hård attack mot vänstern och försvarade exempelvis löneskillnader i vården.

– Sjuksköterskan med hög utbildning och stort ansvar måste få högre lön än undersköterskan med kort utbildning och lite ansvar.

Han tog den koreanska halvön för att ge exempel på hur viktigt det är med incitament för utveckling.

– Till en början var den norra delen den som var rikare på naturtillgångar. Nu är det en av de fattigaste länderna i världen.

– Jag vet inte, löneskillnaderna är kanske mindre i Nordkorea, skämtade han.

Han talade även om att Sverige behöver en mer flexibel arbetsrätt och om att det inte alltid är rätt att sist in sist ut gäller.

Vad gäller jämställdhet ser Björklund lönebildningen på arbetsmarknaden som den största utmaningen.

– Det måste löna sig att utbilda sig, även i de yrken där kvinnor av tradition dominerar.

Han påminde om att Sverige aldrig hade satsat så mycket på forskning som under nuvarande regeringen.

– Jag vill att Sverige ska bli världsledande inom ett par forskningsområden, sade folkpartiledaren.

Men han sade också att Sverige måste klara av att sköta både sjukvården och forskningen.

Han påminde också om att det inte bara gäller naturvetenskaplig forskning utan även humaniora och talade om hur viktigt det är för ett samhälle.

– Bildade människor bygger anständiga samhällen.

Folkpartiets paradgren skolan togs naturligtvis upp och han räknade upp de reformer som nyligen genomförts.

– Men de reformerna kommer bara räcka för att bryta den nedåtgående trenden.

Den socialdemokratiska skolpolitiken fick hård kritik av Björklund som menade att den icke-lärarledda undervisningen ökade klyftorna i samhället.

– Skolan ska uppmuntra klassresor, den börjar i klassrummet.

– Det är hög tid att låta lärarna vara lärare. 

Det europeiska samarbetet togs också upp och Björklund påminde om Europas krigiska historia för att påminna om varför det finns.

– Vi har skapat mekanismer för att lösa konflikter vid förhandlingsbordet i stället för på slagfältet.

Han sade också att den samlade oppositionen, de rödgröna och Sverigedemokraterna, hade samlats för att stoppa arbetskraftinvandring och talade direkt till Håkan Juholt och Gustav Fridolin.

– Ert samarbete med Sverigedemokraterna i denna fråga är pinsamt för Sverige.

Han gick även till attack mot Socialdemokraterna och den enligt honom gamla syn på samhället som finns där.

– Det förra århundrandet tillhörde kanske Socialdemokraterna men 2000-talet tillhör liberalismen, avslutade han sitt tal.