Fredag 8 juli kl 19.00

Håkan Juholts tal i Almedalen 2011

1:47 min

I kväll var det Socialdemokraternas partiledare Håkan Juholt tur att tala i Almedalen. Detta var Håkan Juholts första tal som partiledare för Socialdemokraterna, och en stor del av talet handlade om det moderna arbetslivet.

Här kan du lyssna på talet i sin helhet, antingen direkt på sajten, eller om du vill ladda ned den som podd.

Klockan är några minuter över 19 när Håkan Juholt kommer upp på scenen, till publikens jubel.

Håkan Juholt säger att han vill börja med en programförklaring: Löntagarnas bästa ska ställas först. Då får man också den bästa skolan, den bästa sjukvården och den bästa äldreomsorgen, säger han.

Han talar sedan om solidaritet.

– Solidaridet bygger på att den som inte har tonårsbarn förstår betydelsen av fritidsgårdar, och att den som är frisk förstår att det inte är något hot att den som är sjuk inte behöver leva i fattigdom, säger Juholt och får omedelbart applåder.

– Hela idén bygger på att vi har råd med varandra och inte reduceras till kunder på en marknad, säger Håkan Juholt.

Han säger att han upplever att mycket av det gamla har kommit tillbaka i dagens Sverige, och att Socialdemokraterna har högre ambitioner än så.

Fyra uppdrag följde med den nya partiledningen för 100 dagar sedan, säger Juholt. Han nämner först pensionerna, och säger att Socialdemokraterna står för ett pensionssystem som är robust för alla löntagare.

– Man ska inte behöva ta lugnande när pensionsbeskedet kommer, säger Juholt och får återigen applåder.

Det andra uppdraget han nämner är barnfattigdom.

– Eller rättare sagt barn i fattiga familjer, säger han.

Han berättar om familjer som skrivit till Majblomman och bett om pengar till nya glasögon för sina barn eller att få gå på Liseberg.

– Politik är att vilja. Vi Socialdemokrater väljer att bekämpa barnfattigdomen, istället för skattesänkningar, säger han.

Som tredje uppdrag nämner han avregleringar. Han menar att avregleringen av bland annat järnvägen och apoteken inte har fungerat.

– Samhällsnyttiga verksamheter ska står i medborgarnas tjänst, inte i marknadens, säger Juholt.

Håkan Juholt går sedan över till att tala om arbetet, och att allting runt omkring måste fungera "för att jag ska fungera på min arbetsplats".

– Kollektivtrafiken måste gå, snöröjningen måste fungera, barnomsorgen måste fungera, säger han.

Han säger att Socialdemokraterna vill ha ett nytt utvecklingssamarbete om det moderna arbetslivets villkor.

– Det talades förr om en närande och en tärande sektor. Måtte vi aldrig mer komma tillbaka till ett sådant resonemang.

--Vi måste satsa på barnomsorgen för att alla ska kunna ta ett jobb. Det är en utgift men det är en investering för de intäkter som produktiviteten sedan leder till, säger Håkan Juholt.

Han säger också att S vill lyfta upp arbetsmiljöfrågorna igen.

– Vi ska jobba smartare och säkrare, inte fortare.

– Vi tänker upprätta en nolltolerans mot dödsolyckor på jobbet.

– Vi vill nu se ett utvecklingssamarbete om det moderna arbetslivets villkor, säger Juholt.

Juholt fortsätter att tala om förhållandena inom äldreomsorgen, och att många arbetar inom vården är missnöjda med arbetsvillkoren.
– Ett sådant arbetsliv ska vi inte ha i ett modernt land som Sverige.

Juholt utfärdar även sitt första konkreta vallöfte, och han varnar för att Sverige står inför en vård- och omsorgskris om inte arbetsvillkoren förbättres så att fler vill jobba inom vården.

-- Det är inte ingångslönerna som är för höga, det är arbetsvillkoren som är för dåliga. Därför ska en socialdemokratiskt ledd regering redan hösten 2014 lagstifta om rätt till heltid. Deltid ska vara en möjlighet, säger Juholt.

Enligt Juholt så bygger ett modernt svenskt arbetsliv på att barnomsorgen byggs ut.

Håkan Juholt går sedan över till att böja tala om ungdomsarbetslösheten.
– Vi är många som känner förtvivlan över att våra ungdomar ställs utanför arbetsmarknaden.

I sitt tal lovar Juholt att Socialdemokraterna ska satsa på yrkesutbildningar. Han lovar även att med S kommer samtliga ungdomar som går på högstadiet och gymnasiet att garanteras tre veckors sommarjobb.

Juholt talar sedan om infrastrukturen i Sverige, och lovar att Socialdemokraterna kommer att satsa på järnvägar landet över.

– Mitt besked är: Ge grönt ljus för tågen.

Håkan Juholt säger Socialdemokraterna kommer att presentera ett nationellt initiativ för forskning inom medicin i höst, där sjukvården kommer att samarbeta med universiteten.

Juholt talar sedan om sina första 100 dagar som partiledare för Socialdemokraterna.
– Ingen ska stå där ensam när man behöver det gemensamma som mest. Det är Socialdemokratins själ.  Jag har fått svara hundratals gånger på vilka skattesänkningar eller höjningar vi vill göra. Det är en uppgivenhet, formad av en tidsanda som exploaterar sjunkande förväntningars missnöje. Det är som en scen i Roy Anderssons film Sånger från andra våningen. Mantrat som upprepas är det finns ingenting vi kan göra. Vi har högre ambitioner för Sverige, säger Juholt.

Håkan Julholt väljer att avsluta sitt tal i Almedalen med en dikt av Göran Sonnevi.