Lördag 9 juli kl 19.00

Göran Hägglunds tal i Almedalen 2011

33 min

Här kan du höra Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglunds tal i Almedalen i sin helhet.

Du kan även diskutera såväl inför talet, som under och efter talet.

Föräldrarnas ansvar för sina barn stod i fokus när Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund talade i Almedalen.

– Samhället ska vänta sig att föräldrar tar ansvar för sina barn.

– 25 procent av de brottsmisstänkta i Sverige är mellan 15 och 18 år.Samtidigt utgör de bara fem procent av befolkningen i Sverige.

Sedan 2010 har vi skärpt skadeståndskravet för vårdnadshavare. Det är bra. Men jag menar faktiskt också att föräldrar ska kallas till domstolsförhandling där deras barn är inblandade.

Göran Hägglund vände sig också till det parti som ska tala i Almedalen i morgon, Sverigedemokraterna.

– Alla människor är lika mycket värda. Det är viktigt att säga och mena i alla tider, men inte minst viktigt när riksdagen fått ett invandrarfientligt parti.

 Han tog också upp bildandet av Sydsudan.

– Medan vi står här, eller sitter, så bildas ett nytt land. Sydsudan blir självständigt just idag. Det kommer inte att bli en lätt resa. Landet kommer att behöva omvärldens stöd. Det finns en vapenvila, men den är bräcklig. Och en försoningsprocess som är bräcklig.

– Men hoppet har tänts. Samma hopp har tänts i Egypten och Libyen. Och det flämtar i Syrien. Vi ska göra vad vi kan för att stödja en demokratiskt utveckling.

Han riktade sig också mot oppositionen.

– Vi ska inte vika ner oss inför ett hot från ett regeringsalternativ som inte finns.