Länsstyrelsen vill stimulera bönder att skaffa sidoverksamheter

Nästan hälften av de pengar som länsstyrelsen har att fördela till lantbrukare, som startar olika typer av sidoverksamheter, finns kvar.

För perioden 2000 till 2006 har länsstyrelsen en pott på 22 miljoner att fördela och av dem finns 9 miljoner kvar.

Och länsstyrelsen vill nu att fler bönder ansöker om stöd för att starta olika verksamheter som ett komplement till sina jordbruk.

- Eftersom förutsättningarna för traditionella jordbruk har försämrats kan det här vara ett sätt för lantbrukare att leva kvar och kunna tjäna pengar, säger Ylva Sandström, handläggare på länsstyrelsen.

För att få ekonomiskt stöd krävs bland annat att verksamheten har anknytning till det egna lantbruket.