Gratis hjälpmedel till handikappade

Handikappade ska få gratis hjälpmedel. Det föreslår en statlig utredning idag. För att klara finansieringen bör samtidigt högkostnadsskyddet höjas, sägs det i utredningen.

Lars Åke Andersson är ordförande för De handikappades riksförbund, DHR i Norrbotten och han tycker att det är på tiden med gratis hjälpmedel. Det har förbundet länge krävt, säger han.

Idag får kommunerna och landstingen ta ut hur mycket pengar som helst för hjälpmedel och för de funktionshindrade kan det bli dyrt.

Nu föreslår utredningen att kommunerna betalar för hjälpmedel, som behövs i skolan och landstingen för hjälpmedel i övrigt. Rullstolar och specialsängar har till viss del betalats av de personliga assistenternas arbetsgivare, men det ska landstingen göra i fortsättningen:

Samtidigt med det här ska högkostnadsskyddet höjas från 900 till 1 000 kronor. Det blir alltså dyrare för alla att anlita sjukvården.

Men Lars Åke Andersson tycker att det betyder mycket för de funktionshindrade med gratis hjälpmedel, eftersom många av dem har mycket låga inkomster idag.