Fokus på kriminalpolitik ska locka väljare till SD

0:59 min

Sverigedemokraterna vill slopa preskriptionstiden för våldsbrott och stärka brottsoffrens situation. Det säger Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson när partiet för första gången som riksdagsparti höll presskonferens i Almedalen nu på morgonen. 

 - Vi är nöjda med vårt första riksdagsår och uppfattas som ett seriöst parti, säger partisekreteraren Björn Söder som summerar partiets första år i riksdagen.

Björn Söder räknar upp ett antal områden där Sverigedemokraterna har fällt avgörandet i riksdagen.

 - Partiet kommer att lägga fram betydligt fler motioner under kommande riksdagsår och vi kommer att vara mycket mer förberedda, enligt Björn Söder.

Björn Söder avfärdar uppgifterna om att partiet har stött regeringen till 90 procent. Enligt deras beräkningar som bygger på riksdagens utredningstjänst har Sverigedemokraterna stött 70 procent av regeringens förslag.

 - Jag tycker att vi har vitaliserat riksdagen och jag tror att vi har en väldigt intressant höst framför oss, säger Björn Söder.

Partiledaren Jimmie Åkesson anklagar regeringen för att inte regera på ett ansvarsfullt sätt i minoritetsställning. Regeringen söker inte stöd för sina förslag enligt Jimmie Åkesson.

I sitt tal i kväll kommer Jimmie Åkesson bland annat att tala om striden kring det femte jobbskatteavdraget.

 - Vi har inget principiellt emot skattesänkningar, men den jobbskapande effekten är inte självklar, säger Jimmie Åkesson som stöder sig på det finanspolitiska rådet.

Jimmie Åkesson säger att partiet trots allt är berett att diskutera det femte jobbskatteavdraget men då vill de också diskutera hur andra utgifter ska prioriteras. Han syftar bland annat på att även pensionärerna ska få ta del av skattesänkningarna.

 - Jag ska också prata om ideologi. Det är nog många som inte vet vilken ideologi vi står för, säger Jimmie Åkesson som betecknar partiet som socialkonservativt

Han kommer också tala om vikten av att partiet breddas och fördjupas.

 - Idag kommer jag framförallt att prata om kriminalpolitiken. Min ambition är att vår kriminalpolitik ska bli lika känd som vår invandringspolitik är när valet närmar sig, betonar Jimmie Åkesson.

Sverigedemokraterna vill helt ta bort preskriptionstiden för våldsbrott och han vill se skärpa straff för sådana brott.

På frågan om hur relationen är till Socialdemokraterna säger Jimmie Åkesson att tonläget har förändrats sedan Håkan Juholt blev partiledare. När Håkan Juholt talade om lönedumpning i samband med arbetskraftsinvandring använde han Sverigedemokraternas retorik anser Jimmie Åkesson. 

 - Uppenbarligen är det så att vi för samtal med Socialdemokraterna i utskotten. Nu lägger partierna upp sina förslag så att de ska passa oss, säger Björn Söder.

Jimmie Åkesson anser inte att Sverigedemokraterna äventyrar stabiliteten i ekonomin.

 - Är det inte bättre med en bred uppgörelse än att skälla på oppositionen, undrar Jimmie Åkesson.

Enligt en opinionsmätning från skop har Sverigedemokraterna tappat i väljarsympatier, till 4,2 procent.

 - Jag förstår att det är roligt att presentera de siffrorna idag men sådana mätningar går upp och ner hela tiden, säger Jimmie Åkesson.