Hatbrotten minskar med ett undantag

1:41 min

Antalet anmälda hatbrott minskar, enligt Brottsförebyggande rådet. Men när det gäller anmälda hatbrott med islamofobiska motiv syntes en kraftig ökning under förra året.

Klara Klingspor är utredare på Brå och förklarar ökningen.

– Det är framför allt att vi såg en rad händelser i Skåne, som genererade en större mängd inledningar.

Det typiska islamofobiska hatbrottet som anmäldes förra året, hur ser det ut?

– Ganska vanligt förekommande just vid det motivet är att det är ett brev till en - hem eller till arbetet - där det finns islamofobiska förolämpningar som "satans islam", "muslimråttor" eller liknande.

Hatbrott är när någon utsätts för brott baserat på sin etniska bakgrund, religion, sexuella läggning eller könsöverskridande identitet.

Fortfarande är det vanligast med rasistiska eller främlingsfientliga motiv, men enligt Brottsförebyggande rådet ökade antalet anmälningar av hatbrott med islamofobiska motiv med 40 procent under förra året jämfört med året före.

Totalt handlar det om 270 anmälningar och det kan finnas stora variationer gällande de här anmälningarna från år till år.

– Vi ser ju att det har ökat från året före, men det är ganska stora svängningar mellan åren vad gäller de mindre hatbrottsmotiven, säger Klara Klingspor.

Samtidigt minskade det totala antalet anmälda hatbrott med 11 procent, enligt Brå. Några analyser av orsaken har man inte gjort ännu, men enligt Klara Klingspor är det framför allt brotten mot homosexuella som har blivit färre.

– Vi ser ju att de homofobiska och de antisemitiska hatbrotten är de som har minskat mest - och framför allt de homofobiska.