"Saneringen efter tankbilsolyckan kommer att ta tid"

Saneringsarbetet efter trafikolyckan på E20 vid Härad utanför Strängnäs på måndagsmorgonen, då en tankbil körde av vägen, kan komma att dra ut på tiden. Miljöförvaltningen har under måndagen tagit prover på marken och Ulla Hallin, Miljö- och hälsochef i Strängnäs, kan redan nu konstatera att det var en allvarlig olycka.

-Det är en mycket omfattande olycka, med stora mängder bensin. Men vilka miljökonsekvenser den får är det svårt att säga innan man sett spridningsområdet, och hur mycket man kan ta upp, säger miljöchefen Ulla Hallin.

Det vid 4-tiden på måndagsmorgonen som en tankbil med släp, lastad med bensin körde rakt in i en bropelare på E20 vid Härad. Katastrofen var ett faktum. Nära 30 000 liter bensin läckte ut och räddningstjänsten täckte olycksplatsen, både bil, släp och vägen, med ett tjockt lager skum för att minska explosionsrisken.

Först vid lunchtid idag var tankbilen och släpet borttransporterat och först då kunde själva saneringsarbetet börja. Under eftermiddagen har prover tagits på marken och schaktmassor har körts iväg, såsom miljöfarligt avfall. Och arbetet efter olyckan kommer att dra ut på tiden, menar Ulla Hallin.

-Själva saneringen kanske tar några dagar, men sen måste man ta prover och hålla området under uppsikt, kanske en månad eller två, säger miljöchefen Ulla Hallin.