Fotrally - gå tills du stupar

Gå tills du inte kan gå mer - ungefär så kan man beskriva tävlingen Fotrally. Med på vägen finns en bajamaja på hjul, som deltagarna bara får vistas i 25 minuter per dygn.

Gå till fots i snabb takt, utan rast dygnet runt tills bara en person återstår. Det är vad tävligen Fotrally som drar igång i Stockholm ikväll går ut på. Den som håller ut längst vinner. Förra året var segertiden över 29 timmar.

De tävlande omges av en cyklist i spetsen och en längst bak. Om en deltagare passerar någon av dem diskvalificeras denne. Med på vägen finns också en rullande bajamaja. Men för att ingen deltagare ska kunna utnyttja den för att vila sig är tiden därinne begränsad. Varje tävlande har 25 minuter där inne per dygn att disponera som de vill.