"Samhället inte anpassat för äldre"

1:16 min

Christina Janson från Vaxholm tycker att samhället blivit så datoriserat att äldre diskrimineras. En äldre person som kanske både ser och hör dåligt får svårt att klara sig själv:

Har du exempel på när datoriseringen går till överdrift?

Christina Janson tycker att det är mycket som begränsar gamla i samhället:
– Man kan ju inte ens betala kontant på bussen längre, och detta ständiga kort- och datoranvändande är besvärligt.

Men åldersdiskriminering handlar om mycket mer än så, skiver Carin Åberg i ett mejl till Ring P1:

Hej!
Visst alla kan inte använda en dator, men åldersdiskriminering är så mycket mer än en fråga om datorer. Åldersdiskriminering handlar om att ålder är en fråga som gör dig mindre attraktiv både här och där. Precis som att hudfärg, hårfärg, trosbekännelse, längd, ögonfärg, fotstorlek, kön, klädval faktiskt kan göra att du inte är "lämplig".
Och det jävliga är att gammal är du när du fyllt 45, ifall du inte har jobb! Kolla statistiken, datorvana/innehav har inte bara med ålder att göra. Och jobb får du inte ifall du är "gammal".
Datorer: Vem har tänkt på att så fort ström (el) inte finns så finns ingen kommunikation via dator heller. Eldistribution, vatten, kyla till kyldiskar, ljus, värme, allt försvinner när elen inte finns. Bara för att "vi" bestämt att Internet och datorer är så bra redskap.
Och ännu värre: hela vårt kulturarv ska digitaliseras, är digitaliserat. Och vad händer när programmen, OS:en byts ut? Bakåtkompatibel?
Alla våra dokument. Lagfart? Folkbokföring? På nätat? Skatter och deklarationer? På en diskett? Nej, förlåt, en CD!Historielös? Just in time? Du sköna nya värld!
Tacka vet jag papper och penna, behöver inga mellanled eller apparater för att använda detta!