KD står fast vid steriliseringskrav

2:01 min

Kristdemokraterna står fast vid att transexuella måste sterilisera sig för att få genomgå ett könsbyte. Det sa vice partiordförande och barn- och äldreminister Maria Larsson igår vid partiets riksting i Umeå.

Kristdemokraterna säger därmed som enda regeringsparti nej till Socialstyrelsens förslag om att slopa steriliseringskravet:

– Om man bestämmer sig för att byta kön och exempelvis går från att vara kvinna till att bli man så är det ett beslut man fattar och blir en ny juridisk person. Och då tycker inte vi att om den som bestämt sig för att bli man ska kunna fortsätta att föda barn och bli gravid utan att ett beslut är fattat om att byta kön och då bör även beslutet om könsbyte fullföljas, motiverar Maria Larsson partiets ståndtagande.

– Dessutom har frågan naturligtvis ett barnperspektiv. Där det handlar om att barn vill kunna definiera  en mamma och en pappa och här får vi inte det klargörandet ,forsätter hon

Det var under debatten på partiets riksting i Umeå i går kväll som Maria Larsson klargjorde att transexuella även i fortsättningen måste sterilisera sig för att genomgå könsbyte, något som Socialstyrelsen för en tid sedan föreslog att de skulle slippa.

Enligt Maria Larsson säger Kristdemokraterna nu ja till att slopa kravet om att man måste skilja sig för att genomgå könsbyte och att man måste vara svensk medborgare - men kravet på sterilisering blir kvar.

De andra regeringspartierna tycker som Socialstyrelsen och kallar lagstiftningen föråldrad. Även flera Kristdemokrater ville ha en ändring. Caroline Szyber, Stockholm och Olle Sandahl, Kronoberg var två som gick upp i talarstolen:

– Det handlar alltså om ett ingrepp som staten påtvingar i en viss situation, ett stympande ingrepp, och det ska man ha väldigt starka skäl för att genomföra, sa Olle Sandahl.

– Många, bland annat jag, förknippar kopplar ihop tvångssterilisering med en politik som pågick efter andra världskriget. Så länge staten sanktionerar något så är det tvång. Kristdemokraterna ska stå upp för alla människors rättigheter och att alla är okränkbara, sa Caroline Szyber.

Men Rikstinget gick alltså på partistyrelsens förslag om att transexuella även i fortsättningen måste sterilisera sig för att byta kön. Trots att regeringen är splittrad i frågan tror Maria Larsson att det ska gå att komma överens:

– Vi brukar kunna hantera all frågor väldigt bra och här finns också mycket vi är överens om utav de här förslagen. Det är på en punkt vi inte har en samsyn om jag har förstått saken rätt.  Men förslagen har ganska nyss kommit, det får bli en beredningsprocess sedan får som vanligt ta tag i frågan och diskutera, avslutar Maria Larsson.