Mer hjälp till barn och ungdomar med särskilda behov i Norrköping

I Norrköping satsar man på att Barn och unga med problem ska få hjälp så nära hemmet som möjligt och att skola och socialtjänst ska samarbeta kring familjer och barn med behov av stöd.

Sen förra hösten finns i anslutning till Djäkneparksskolan en undervisningsgrupp för ungdomar med DAMP och ADHD, som arbetar för hela kommunen.

Dessutom finns i tre stadsdelar speciella team för stöd till de unga. Teamen ger individuellt stöd och arbetar nära elevens familj både under skoldag och fritid.

I Hageby och i Norrköpings norra stadsdelar startade arbetet i våras och ett team börjar sin verksamhet i Klockaretorpet i höst.