Små bankkontor har inte råd med kontanter

Åselepolitiker vill att Föreningssparbanken ska återinföra kontanthantering i Åsele. Bengt Jonsson från Åselepartiet har motionerat om att Åsele kommun ska kräva att kommunens pengar handhas av en bank där man kan gå in och ta ut kontanter. Bankdirektör Pelle Berggren på Föreningssparbanken anser att småkontor inte har råd med det.

Föreningssparbanken har 33 kontor i länet som man vill behålla och då måste personalen utveckla den ekonomiska rådgivningen istället för att hålla på med kontanter. Nu när Svensk kassaservice och lantbrevbärarna även sköter Föreningssparbankens kontanthantering har servicen blivit nog så bra, menar Pelle Berggren. Kommunen kan ställa krav i en offentlig upphandling och man gör rätt i att diskutera motionen även om den är riktad mot oss, säger Pelle Berggren men betonar att man vill ha kvar Åsele kommun som kund.