Sjunkande förtroende för apoteken

En ny undersökning visar att förtroendet för apoteken sjunker. Konsumentverket har granskat konsumenternas inställning till apoteken före och efter avregleringen 2009.

Många anser att de fått sämre stöd och dålig information.

En orsak kan vara att apotekarna inte hinner med på grund av längre öppettider och flera nya apotek enligt Gunnar Larsson, generaldirektör för Konsumentverket.

För tre år sedan gav 95 procent av de intervjuade apoteksmarknaden ett positivt betyg. I år har siffran sjunkit till 77 procent.

Utredningen visar att omkring elva procent av dem som ska hämta ut medicin får vänta längre än 24 timmar. Dessutom anser många att man inte får de råd och det stöd man behöver när man handlar sitt läkemedel.

 Ekot - TT