"Bromsklossen" Arboga måste bestämma sig

Nu måste Arboga kommun bestämma sig om det ska bli ett gemensamt KAK-gymnasium till hösten. I morgon ska Barn- och ungdomsnämnden fatta beslut.

I morgon är frågan om ett gemensamt gymnasium för Köping, Arboga och Kungsör - ett KAK-gymnasium - återigen uppe för beslut i Barn- och utbildnings-nämnden i Arboga kommun.

I juni röstade Köpings och Kungsörs kommuners utbildningsnämnder för förslaget - men Arboga blev en ”bromskloss”, eftersom man inte kunde bestämma sig.

Enligt förslaget ska gymnasierna finnas kvar på orterna, men varje utbildning ska bara finnas på ett ställe. Idag går alla tre skolorna med förlust.

Karl-Ivar Pettersson, vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden i Arboga, säger till P4 Västmanland att den socialdemokratiska gruppen nu är ”försiktigt positiv” efter ett möte i onsdags. Man vill dock diskutera ekonomin mer eftersom man tycker att Arboga förlorar mest på förslaget.

Det är socialdemokraterna som hittills satt sig emot förslaget. 

Enligt Karl-Ivar Pettersson är det ekonomiska stordriftsfördelar för till exempel administration som gör förslaget intressant.

Rune Engman, biträdande skolchef i Arboga, nämner istället konkurrensen om eleverna som den viktigaste fördelen med ett förbund, viktigare än rent driftsmässiga ekonomiska vinster.

Varje gymnasieelev som väljer en annan kommun än den egna måste hemkommunen betala skolpeng för.

- Ett vet vi, och det är att vi måste ha ett attraktivt gymnasium som står högt i kurs hos elever och föräldrar för att möta konkurrensen från till exempel Västerås och Örebro, säger Rune Engman till P4 Västmanland.

Barn- och utbildningesnämnden i Arboga måste rösta ja i morgon om gymnasiereformen ska bli verklighet till hösten 2005, som det var tänkt från början. Allt måste nämligen bli klart redan i höst för att niondeklassarna ska hinna välja utbildningar.