Många avhopp från frivilliga soldatutbildningen

1:17 min

Oväntat många har hoppat av från försvarets soldatutbildning. Sedan värnplikten avskaffades är det frivilligt att söka sig till försvaret.

Skälet kan vara de fysiska kraven och de ses nu över, säger Per-Olof Stålesjö personalchef i Försvarsmakten.

– Det är ett stort antal som kliver av på grund av fysiska problem och det är något vi nu tittar på. Hur ska vi skruva i antagningsprocessen för att försöka klara av att selektera dem redan innan de kommer in?

Den 1 juli förra året avskaffades värnplikten. I stället får de som vill söka en militär grundutbildning och efter den kan de ha möjlighet att anställas av Försvarsmakten.

Men av dem som sökt sig till försvaret har så många som var fjärde hoppat av.

Enligt Försvarsmakten har 15 procent slutat under utbildningen och ytterligare 10 procent har hoppat av efter utbildningen.

– Varje person so kommer in i utbildningen och sedan inte klarar av den är ju en kostnad för oss. Det är såklart inte bra, säger Per-Olof Stålesjö.

Nu ska försvaret alltså se över hur rekryteringen går till, men annars har avhoppen ännu inte fått någon större betydelse för försvaret, säger Per-Olof Stålesjö.

– Vi har ju haft ett väldigt stort intresse för att pröva på den grundläggande militära utbildningen och sedan ta anställning i Försvarsmakten. Vi kommer ju att nå de mål vi hade för innevarande år, det vill säga att nå 3 800 anställda - gruppchefer, soldater och sjömän. Så, såhär långt får vi säga att det är en lyckosam satsning och lyckosam reform, säger Per-Olof Stålesjö på Försvarsmakten.