40 miljarder kronor kan tågproblemen kosta

Problemen för tågtrafiken är allvarliga och det krävs nästan 40 miljarder kronor fram till år 2021 för att rädda situationen och få bort flaskhalsarna.

Det erfar TT efter att ha tagit del av Trafikverkets nya utredning som görs på regeringens uppdrag.

De största problemen är sliten räls, gamla växlar och överbelastade järnvägsnät.

Enligt Lena Erixon, som leder utredningen, orsakas ungefär hälften av problemen av brister i anläggningen, hälften beror på operatörerna.