Grannar till Sand Golf Club drabbade av utsläpp

Grannar till Sand Golf Club i Tornaryd utanför Bankeryd anser att golfklubben lämnat vilseledande information i bygglovshandlingarna och att grannarna därför inte fått veta hur de skulle påverkas av golfbanebygget.

Flera gånger under sommaren har de drabbats av de utsläpp som skett från bygget när det regnat.

Grannarna har bland annat fått sin damm förorenad av slammet och kräver nu att golfklubben gör någon anordning som hindrar vatten från golfbanan att rinna ut i Bockabäcken.