studio ett fredag 1 juli

Akutvård i kris

10 min

Väntetiderna på landets akutmottagningar är långa och personalen är underbemannad. Det visar en utredning från Socialstyrelsen som kom i våras. Nu protesterar personalen på flera akutmottagningar och i Malmö har chefen för MAS akutmottagning sagt upp sig i protest. Men - vad krävs för att få akutsjukvården på fötter? Samtal med Pelle Jonsson, divisionschef MAS och Göran Stjernstedt, chef för vård och omsorg på SKL.Hör även reportage av Agneta Nordin.