Riksdagen röstade ja till ändrade sjukregler

2:00 min

Med minsta möjliga marginal vann de rödgröna partierna tillsammans med Sverigedemokraterna över allianspartierna när riksdagen vid lunchtid i dag röstade om flera förändringar i den omdiskuterade sjukförsäkringen. Efter en hård debatt vann oppositionen över alliansen med endast en enda röst.

– Det var nervöst men det kändes skönt när vi fick en majoritet, säger socialdemokraten Tomas Eneroth.

Beslutet i dag innebär att regeringen får två uppdrag. För det första ska regeringen införa den tidigare ersättningen till dem som brukar kallas för nollklassade.

För det andra uppmanas regeringen att ändra i reglerna för dem som varit sjukskrivna i sex månader. Enligt dagens regler ska de söka jobb på hela den reguljära arbetsmarkanden.

I stället vill en riksdagsmajoritet att arbetsförmågan ska prövas som det heter, mot arbeten som är normalt förekommande på arbetsmarknaden eller mot annat lämpligt arbete som finns tillgängligt. Socialdemokraten Tomas Eneroth tycker att det här är en förbättring.

– I realiteten betyder det att vi får en mer rättssäker prövning.

Hur kan du vara så säker på det?

– Det är den lagstiftning som funnits under flera år, den är väl prövad och vi känner till effekter.

Ekot har inte nått socialförsäkringsminister, Ulf Kristersson, men han kommenterar dagens beslut i riksdagen i ett pressmeddelande där han skriver att "Vi riskerar en återgång till det gamla systemet, med långa passiva sjukskrivningar."

Moderata riksdagsmannen Gunnar Axén var i dag mycket besviken.

– Jag är bekymrad över att riksdagen har fattat ett sådant väldigt dåligt berett beslut. Nu får regeringen ta vid och analysera och se vad detta kan få för konsekvenser.

Kommer regeringen att genomföra de ändringar som de utlovat?

– Jag ska inte gå händelserna i förväg utan det får regeringen svara på.

Vad anser du?

– Jag tycker att man först måste utreda vad förslaget får för konsekvenser.