Ship to Gaza

12 min

Med oss har vi Victoria Strand, läkare och en av ett 20-tal deltagare i svenska Ship to Gaza, som just nu befinner sig i Grekland. De närmaste dagarna väntas fartygsflottan Ship to Gaza ge sig av för att försöka bryta blockaden av Gaza. Sedan 2007 har Israel belägrat området, en blockad som fördöms av såväl Sverige, FN och EU. För många Gazabor har det varit svårt att resa och röra sig fritt, det finns unga som aldrig lämnat Gaza. Så Egyptens beslut i slutet på maj att öppna gränsen mellan Gaza och Egypten har fått många att hoppas på nya möjligheter att resa. Reportage av Katja Magnusson.